Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Dienos centro „Goda“ lankytojai prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Uždegtos atminimo žvakelės pagerbė žuvusiuosius už atkurtą valstybės Nepriklausomybę, priminė istorines 1991-ųjų akimirkas, parodžiusias tautos vienybę ir pasiaukojimą.