Veiklos sritys

Šiaulių miesto savivaldybės globos namams išduotos šios licencijos:

  • Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims;
  • Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia;
  • Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia;
  • Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose;
  • Suteikta licencija teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (slaugos – bendrosios praktikos slaugos, masažo, kineziterapijos).

Ilgalaikę socialinę globą teikia suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis ir senyvo amžiaus asmenims.

Trumpalaikę („atokvėpio“ paslaugai) socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, ir senyvo amžiaus asmenyims.

Dienos socialinė globa ( dienos centras - „Godą“ ) teikiama suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Socialinė priežiūra Savarankiško gyvenimo namuose teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims, sulaukę pilnametystės po institucinės vaiko socialinės globos.

Apsaugotas būsto paslauga tai – gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje neįgaliam asmeniui ar asmeniui, paliekančiam globos (rūpybos) sistemą, derinant tai su individualia socialinio darbuotojo pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis atkurti arba ugdyti šio asmens savarankiško gyvenimo įgūdžius.Informacija atnaujinta: 2018-10-15