Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA

Apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo namuose - namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Į Savarankiško gyvenimo namus priimami suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir asmenys, sulaukę pilnametystės po institucinės vaiko socialinės globos. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

Dėl apsigyvenimo savarankiško gyvenimo namuose asmuo kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus, adresu: Energetikų g. 20a, Šiauliai ir pateikia šiuos dokumentus:

  • Užpildytą prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti , patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (pildomas įstaigoje);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Neįgaliojo, neįgaliojo pažymėjimas specialiojo poreikio nustatymo pažymos;
  • Darbingumo lygio, neįgalumo lygio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui yra nustatyta);
  • Pažymą ir kitus dokumentus apie asmens (šeimos) gautas pajamas per 3 mėnesius iki kreipimosi dienos;
  • Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą medicinos dokumentų šrašą (F027/a), kuriame nurodyta, kad asmuo neserga ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiamąja liga bei psichiatro pažyma (046/a).

 

Kontaktai: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Sandra Valčiukienė tel.: +37060542093 el. paštas pavaduotoja@sgloba.lt

Socialinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai (vadovautis nauja teisės aktų redakcija) ir kiti dokumentai

Informacija atnaujinta
2024-03-20