Įpusėjo tarptautinio projekto "DESEM" veiklos

Negalią turintys asmenys užima pirmą vietą tarp visų socialiai pažeidžiamų grupių ir susiduria su daugybe sunkumų socialiniame, verslo bei švietimo gyvenime.

Tačiau iš visų neįgaliųjų asmenų patiriamų problemų, lytinis švietimas yra viena iš svarbiausių, ir tuo pačiu labiausiai ignoruojamų problemų. Seksualumo samprata, kurią sveikai besivystantys žmonės neoficialiai įgyja ne švietimo erdvėje dėl tam tikrų išorinių veiksnių, tokių kaip įvairūs išankstiniai nusistatymai ir socialinės bei kultūrinės vertybės, tampa daug sudėtingesne tema, kai kalbama apie neįgalius asmenis. Tačiau lytinis švietimas yra būtinas ir jis turi apimti konkrečius mokymosi kompetencijas atitinkančius mokymosi/mokymo metodus ir technikas, kad neįgalieji asmenys galėtų pozityviai elgtis socialinės integracijos procese, apsisaugoti nuo galimo seksualinio smurto ir pavojaus sveikatai, bei suvokti savo lyties tapatybę. Todėl žmonės, kurie atliks pagrindinį vaidmenį švietime, turėtų prisiimti vienas kitą papildantį vaidmenį, užuot perkeldami atsakomybę už lytinį švietimą tėvams ir mokykloms, bei kurdami alternatyvas vieni kitiems.
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Lytinio švietimo modelio plėtojimas psichikos negalią turintiems asmenims“ (DESEM), kurio tikslas - sukurti protinę negalią turinčių žmonių lytinio švietimo modelį/metodiką. Kiekviena projekto turinį sudaranti veikla užtikrins koordinuotą specialistų ir šeimų su negalia, kurios yra pagrindiniai lytinio švietimo dalyviai, darbą.
Kitos tarptautinio projekto veiklos vyks Turkijoje, veiklose dalyvaus penki Šiaulių miesto savivaldybės globos namų specialistai.