Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Smurto ir priekabiavimo darbe politika

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tikslas sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį

Darbuotojas, pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (arba) naudojamas smurtas, pateikia tarnybinį pranešimą Šiaulių miesto savivaldybės globos namų vadovei.

Galimai patirtus ar pastebėtus galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejus nagrinėja, prevencines priemones siūlo įstaigos direktoriaus įsakymu  patvirtinta nešališka smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisija.

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą nagrinėjimo terminas ne ilgesnis nei 1 mėnuo nuo pranešimo gavimo dienos.

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tikslas  – viešai deklaruoti smurto ir priekabiavimo darbe netoleravimą Globos namuose ir užtikrinti psichologiškai saugios darbo aplinkos kūrimą visai Šiaulių miesto savivaldybės globos namų bendruomenei.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose:

  • Netoleruojamas bet kokia forma pasireikšti galintis smurtas.
  • Netoleruojamas bauginimas, grasinimai siekiant sukelti fizinės, psichologinės skriaudos baimę.
  • Netoleruojamas bet kokia forma pasireikšti galintis smurtas bet kurių Įstaigos darbuotojų atžvilgiu.
  • Darbas organizuojamas taip, kad būtų kuriama saugi ir psichologinei sveikatai palanki darbo aplinka, kad darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.
  • Organizuojant darbą yra atsižvelgiama į psichosocialinę riziką ir psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį visiems Įstaigos darbuotojams.
  • Įstaiga imasi priemonių, kad kaip įmanoma efektyviau būtų įgyvendinamos psichologinio smurto darbe prevencijos priemonės ir skatina darbuotojus apie galimai patirtus ar pastebėtus psichologinio smurto ir (ar) mobingo atvejus pranešti, atvirai kalbėti šiomis temomis, rodyti netoleranciją bet kokioms psichologinio smurto darbe apraiškoms.
  • Užtikrina darbuotojams galimybę teikti klausimus, siūlymus, prašymus ir (ar) skundus dėl pastebėto ar patiriamo psichologinio smurto ir priekabiavimo darbe.

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA KONSULTACIJA DĖL PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE SIEKIANT PADĖTI VISUOMENEI AIŠKIAI IR TIKSLIAI SUPRASTI GALIMAS PSICHOLOGINIO SMURTO FORMAS, ATPAŽINTI JO POŽYMIUS BEI ŽINOTI TEISINĖS GYNYBOS BŪDUS (0.23 MB)
VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ATMINTINĖ DARBUOTOJAMS PSICHOSOCIALINIŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMUI (0.21 MB)
VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS METODINĖS REKOMENDACIJOS PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJAI IR PSICHOSOCIALINIŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMUI (0.61 MB)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA (0.21 MB)
Informacija atnaujinta
2024-01-17