Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Teikiamos paslaugos

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – tai namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmeniui, kuriam nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jam sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

Apgyvendinimas apsaugotame būste – asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas  namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, kai šeimos nariai, globėjai, rūpintojai laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, taip pat laikino atokvėpio paslaugos socialinės rizikos suaugusiems asmenims po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę.

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Dienos socialinė globa institucijoje (dienos centras GODA) – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslauga, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose) - visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Šias paslaugas, pagal poreikį, teikia įvairių specialistų komanda: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, slaugytojas ir jo padėjėjas, kineziterapeutas. Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga asmens namuose) teikiama asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir teikiama iki 7 kartų per savaitę nuo 2 iki 10 val. per dieną, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos būklę, tačiau asmeniui turi būti nustatyta sunki negalia. Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Dienos socialinė globa asmens namuose - tai asmeniui teikiama nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Dienos socialinė globa asmens namuose skiriama asmenims, turintiems sunkią negalią, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir teikiama iki 5 kartų per savaitę, nuo 2 iki 10 val. per dieną. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia socialinis darbuotojas bei individualios priežiūros darbuotojas pagal asmens poreikius.

Informacija atnaujinta
2023-04-28