Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Teikiamos paslaugos

Ilgalaikė/ trumpalaikė socialinė globa institucijoje teikiama suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis ir senyvo amžiaus asmenims. Tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam arba iš dalies nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Į globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir (ar) priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios.

Integrali pagalba į namus teikiama suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, ir senyvo amžiaus asmenims. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Integrali pagalba asmens namuose teikiama 5 kartus per savaitę nuo 4 iki 8 val. per dieną, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos būklę.

Dienos socialinė globa (dienos centras - „Goda“ ) teikiama suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Dienos centras Goda teikia dienos socialinę globą darbingo amžiaus (nuo 18 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas ir asmenims su sunkia negalia.. Dienos socialinė globa teikiama nuo 3 iki 8 valandų per dieną, iki 5 dienų per savaitę Įstaigos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Socialinė priežiūra Savarankiško gyvenimo namuose. Savarankiško gyvenimo namus priimami suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir asmenys, sulaukę pilnametystės po institucinės vaiko socialinės globos. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

Apsaugoto būsto paslauga - tai gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje neįgaliam asmeniui ar asmeniui, paliekančiam globos (rūpybos) sistemą, derinant tai su individualia socialinio darbuotojo pagalba ir kitomis bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, padedančiomis atkurti arba ugdyti šio asmens savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Laikino atokvėpio paslaugos - Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (toliau – Globos namai) teikia laikino atokvėpio paslaugas Šiaulių mieste, kurių tikslas - sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, suteikiant jiems galimybę derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos. 

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) Įstaigoje:

  • laikino atokvėpio paslauga, teikiant socialinės priežiūros paslaugas, organizuojama asmens namuose;
  • laikino atokvėpio paslauga, teikiant dienos socialinės globos paslaugas, gali būti organizuojama asmens namuose ir (ar) Įstaigoje:
  • dienos socialinės globos paslauga teikiama Įstaigoje ne daugiau kaip 5 dienas per savaitę, išskyrus poilsio dienas.
  • dienos socialinės globos paslauga asmens namuose.

Laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą Įstaigoje, teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (pvz.: artimojo netektis, skyrybos, ūmi liga, sveikatos sutrikimas), laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą institucijoje, nepertraukiamai gali būti teikiama iki 90 parų.

Informacija atnaujinta
2021-10-29