Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Teikiamos paslaugos

Ilgalaikė/ trumpalaikė socialinė globa institucijoje teikiama suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis ir senyvo amžiaus asmenims. Tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam arba iš dalies nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Į globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir (ar) priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios.

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose) - visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Šias paslaugas, pagal poreikį, teikia įvairių specialistų komanda: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, slaugytojas ir jo padėjėjas, kineziterapeutas. Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga asmens namuose) teikiama asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir teikiama iki 7 kartų per savaitę nuo 2 iki 10 val. per dieną, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos būklę, tačiau asmeniui turi būti nustatyta sunki negalia. Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Dienos socialinė globa asmens namuose - tai asmeniui teikiama nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Dienos socialinė globa asmens namuose skiriama asmenims, turintiems sunkią negalią, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir teikiama iki 5 kartų per savaitę, nuo 2 iki 10 val. per dieną. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia socialinis darbuotojas bei individualios priežiūros darbuotojas pagal asmens poreikius.

Dienos socialinė globa  (dienos centre Goda) teikiama suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Dienos centras Goda teikia dienos socialinę globą darbingo amžiaus (nuo 18 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas ir asmenims su sunkia negalia.. Dienos socialinė globa teikiama nuo 3 iki 8 valandų per dieną, iki 5 dienų per savaitę Įstaigos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Socialinė priežiūra Savarankiško gyvenimo namuose, į Savarankiško gyvenimo namus priimami suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir asmenys, sulaukę pilnametystės po institucinės vaiko socialinės globos. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

Apsaugoto būsto paslauga - tai gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje neįgaliam asmeniui ar asmeniui, paliekančiam globos (rūpybos) sistemą, derinant tai su individualia socialinio darbuotojo pagalba ir kitomis bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, padedančiomis atkurti arba ugdyti šio asmens savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Laikino atokvėpio paslaugos - Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (toliau – Globos namai) teikia laikino atokvėpio paslaugas Šiaulių mieste, kurių tikslas - suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi vaikais su negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Informacija atnaujinta
2023-01-13