Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
INTEGRALI PAGALBA ASMENS NAMUOSE

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvo savivaldybėse“ veiklas Šiaulių miesto savivaldybėje. Projekto tikslas - užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse.
 
Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.
 
Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.
 

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra

 

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama iki 7 dienų per savaitę nuo 2 iki 10 val. per parą, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos būklę.

Integralios pagalbos namuose tikslas: siekti kokybiškos integralios pagalbos namuose senyvo amžiaus asmenims ir/ar asmenims su negalia bei  konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems šiuos asmenis.

Integralios pagalbos namuose uždaviniai: padėti šeimos nariams prižiūrintiems savo artimuosius derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, teikiant jų artimiesiems integralią pagalbą namuose, kuriems nėra būtina institucinė globa.

Integralios pagalbos namuose misija: skatinti kokybiškos integralios pagalbos namuose plėtrą, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su sunkia negalia, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje.

Integralios pagalbos gavėjams teikiamos informavimo, konsultavimo, maitinimo paslaugos. Ugdomi ir palaikomi kasdieninio gyvenimo įgūdžiai (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant buitinius darbus). Teikiama pagalba asmeniui rengiantis, maitinantis, prausiantis, judant. Užtikrinamos asmens higieninės reikmės, administruojamas vaistų vartojimas, atliekamos injekcijos, pragulų profilaktika, matuojamas arterinis kraujo spaudimas ir kitos slaugos procedūros pagal įstaigos ir specialistų kompetenciją. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, teikiamos individualios bei grupinės šeimos konsultacijos, siekiant jiems suteikti reikalingų žinių ir įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrių, adresu Tilžės g. 170, (įėjimas iš Vasario 16-osios g.) Šiauliai. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo pateikia:

  • Užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Prašymas – paraiška);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, laikinąjį piliečio pažymėjimą);
  • Socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą ar kt.);
  • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  • Sveikatos priežiūros įstaigos pateikia su gydytojo išvada (forma 027/a),kurioje turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pažyma turi būti išduota ne ankščiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios;
  • Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymą ar pažymos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu asmeniui nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikis).

 

Kontaktai: socialinė darbuotoja Laura Makarovaitė tel.: +3706 077 9050

 

Informacija atnaujinta
2024-05-07