Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
INTEGRALI PAGALBA ASMENS NAMUOSE

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama 5 kartus per savaitę nuo 2 iki 8 val. per dieną, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos būklę.

Integralios pagalbos namuose tikslas: siekti kokybiškos integralios pagalbos namuose senyvo amžiaus asmenims ir/ar asmenims su negalia bei  konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems šiuos asmenis.

Integralios pagalbos namuose uždaviniai: padėti šeimos nariams prižiūrintiems savo artimuosius derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, teikiant jų artimiesiems integralią pagalbą namuose, kuriems nėra būtina institucinė globa.

Integralios pagalbos namuose misija: skatinti kokybiškos integralios pagalbos namuose plėtrą, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kurie gyvenamąją vietą deklaravę Šiaulių miesto savivaldybėje. 

Integralios pagalbos gavėjams teikiamos informavimo, konsultavimo, maitinimo paslaugos. Ugdomi ir palaikomi kasdieninio gyvenimo įgūdžiai (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant buitinius darbus). Teikiama pagalba asmeniui rengiantis, maitinantis, prausiantis, judant. Užtikrinamos asmens higieninės reikmės, administruojamas vaistų vartojimas, atliekamos injekcijos, pragulų profilaktika, matuojamas arterinis kraujo spaudimas ir kitos slaugos procedūros pagal įstaigos ir specialistų kompetenciją. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, teikiamos individualios bei grupinės šeimos konsultacijos, siekiant jiems suteikti reikalingų žinių ir įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyrių, adresu Tilžės g. 170, (įėjimas iš Vasario 16-osios g.) Šiauliai. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo pateikia:

  • Užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Prašymas – paraiška);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, laikinąjį piliečio pažymėjimą);
  • Socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą ar kt.);
  • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  • Sveikatos priežiūros įstaigos pateikia su gydytojo išvada (forma 027/a),kurioje turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pažyma turi būti išduota ne ankščiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios;
  • Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymą ar pažymos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu asmeniui nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikis).

 

Kontaktai: socialinė darbuotoja Laura Makarovaitė tel.: +3706 077 9050

ASMENŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMUS TVARKOS APRAŠAS (0.23 MB)
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS (2020-11-05) (0.15 MB)
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS.pdf (0.27 MB)
PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS.pdf (0.08 MB)
Informacija atnaujinta
2020-11-09