Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Apie mus

ISTORIJA

1994 metų liepos 1 dieną, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai įkurti gydytojo J. Šalkauskio namų pastate kaip katalikiškos pakraipos senelių globos namai, įstaigos steigėjais buvo Šiaulių vyskupija ir katalikių moterų organizacija „Caritas”. 1998 metais Globos namai tapo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetine įstaiga.

2012 metų rugpjūčio 1 dieną Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose atidarytas naujas padalinys – Savarankiško gyvenimo namai, adresu Energetikų g. 20A, Šiauliuose. Šie jaukūs namai skirti asmenims, kurie dėl tam tikrų priežasčių negali gyventi savo namuose, bet yra iš dalies savarankiški ir gali pasirūpinti savo buitimi, dalyvauti bendruomenės gyvenime, išreikšti save įvairiose užimtumo veiklose. Savarankiško gyvenimo namuose, socialinių paslaugų gavėjai gali gyventi vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose su visais patogumais, teikiant jiems sveikatos priežiūros paslaugas.

2013 metų rugsėjo 2 diena dienos centras Goda, įsikūręs adresu Žalgirio g. 3, Šiauliuose tapo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padaliniu. Dienos centre teikiama dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 2020 metais dienos centro patalpos buvo renovuotos ir pritaikytos asmenims su negalia. Naujai renovuotame pastate įrengtos salės individualiems ir grupiniams kineziterapijos ir sporto užsiėmimams, atnaujintos dailės, muzikos, keramikos, rankdarbių, teatro ir šokių studijos.

2016 metų kovo 4 dieną atidarytas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų Stacionarios slaugos ir globos padalinys, esantis šalia Savarankiško gyvenimo namų, adresu Energetikų g. 20A, Šiauliuose. Stacionarios globos ir slaugos padalinyje teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam arba iš dalies nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Dviejų aukštų pastatas pritaikytas gyventi 40 asmenų.

Savarankiško gyvenimo namų, Stacionarios globos ir slaugos padaliniuose įrengti medicinos kabinetai, poilsio/užimtumo kambariai, kuriuose socialinių paslaugų gavėjai gali naudotis kompiuteriais ir internetiniu ryšiu, žiūrėti televizorių, klausytis audio knygų, skaityti popierines knygas ar knygas naudojantis elektroninėmis skaityklėmis, žaisti stalo žaidimus, bendrauti tarpusavyje ir užsiimti mėgstama veikla.

Sportine veikla socialinių paslaugų gavėjai užsiima kineziterapijos kabinete, kuriame organizuojamos individualios bei grupinės gyventojų mankštos, ergoterapijos užsiėmimai, masažai. Jaukiai įrengtoje bendro naudojimo virtuvėje vyksta maisto gaminimo, kulinarijos užsiėmimai, didžiojoje renginių salėje/valgykloje – švenčiamos socialinių paslaugų gavėjų asmeninės ir kalendorinės šventės, atliekamos grupinės kūrybinės veiklos, organizuojami susitikimai su Globos namų svečiais ir savanoriais.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose įrengtas sensorinis kambarys, skirtas senyvo amžiaus, neįgalių asmenų psichinės sveikatos stiprinimui. Globos namuose įrengtas maldos kambarys, skirtas kontempliacijai, maldai ir meditacijai skirta erdvė, atvira visai Globos namų bendruomenei.

 

Siekiant užtikrinti tinkamas laisvalaikio leidimo, dalyvavimo visuomenės, kultūriniame ir bendruomenės gyvenime galimybes, specialistų organizuojamos užimtumo veiklos sudaro sąlygas socialinių paslaugų gavėjams integruotis į visuomenę, gyventi aktyvų socialinį ir kultūrinį gyvenimą. Aktyvus socialinis ir kultūrinis gyvenimas leidžia palaikyti bei ugdyti bendravimo įgūdžius, skatinti fizinį aktyvumą, kurti bei palaikyti socialinius tinklus.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose siekiama sukurti jaukią, patogią ir saugią namų aplinką, pritaikyta asmenims su negalia, užtikrinant socialinių paslaugų gavėjų saugumą – kiekviename Globos namų kambaryje įrengta personalo iškvietimo sistema.

Nuo 1993 m. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai įkurti gydytojo J. Šalkauskio namų pastate

2012 m. atidarytas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinys

2013 m. dienos centras Goda tapo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padaliniu

2016 m. atidarytas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų

Stacionarios globos ir slaugos padalinys

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai – moderni ir bendradarbiaujanti įstaiga, suteikianti saugią ir šiuolaikišką aplinką socialinių paslaugų gavėjams


MŪSŲ VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai siekia tenkinti socialines, psichologines, kultūrines, dvasines kiekvieno paslaugų gavėjo reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir padėti jiems įveikti atskirtį.

 

VIZIJA. Būti inovatyvia, socialinės globos paslaugas teikiančia įstaiga, suaugusiems bei senyvo amžiaus asmenims su negalia.

MISIJA. Teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų. Įgyvendinti efektyvią socialinės pagalbos sistemą užtikrinančią socialinių paslaugų gavėjų socialinį saugumą, orumą bei įgalinimą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinį paslaugų gavėją.

VERTYBĖS:

-        profesionalumas ir kokybės siekimas visose globos namų veiklos srityse;

-        nuolatinis tobulėjimas;

-        geras įstaigos mikroklimatas;

-        atvira komunikacija ir komandinis darbas;

-        socialinės atsakomybės ir tvarumo puoselėjimas bei inovacijų taikymas;

-        pagarba paslaugų gavėjui ir jo individualumui;

-        paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas;

-        bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais;

-        objektyvumas priimant sprendimus;

-        konfidencialumo užtikrinimas.

Informacija atnaujinta
2024-05-20