Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kokybės vadovas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų misija - nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti šiuolaikiškiausias socialines paslaugas.

Vizija - teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų. Įgyvendinti efektyvią socialinės pagalbos sistemą užtikrinančią gyventojų socialinį saugumą, orumą bei jų įgalinimą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinį paslaugų gavėją.

Siekdama įgyvendinti Įstaigos viziją ir misiją aukščiausioji vadovybė:

  • Reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
  • identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;
  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • sistemingai ugdo darbuotojus ir kelia jų kvalifikaciją;
  • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • analizuoja klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindama savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes;
  • įsipareigoja teikti ir nuolat gerinti paslaugų kokybę;
  • propaguoja kokybės politiką ir asmeniniu pavyzdžiu kolektyvui skleidžia įsipareigojimą kokybei.

 

Direktorė Danutė Akaveckienė

Informacija atnaujinta
2022-02-02