Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kokybės politika

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų misija – Teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų. Įgyvendinti efektyvią socialinės pagalbos sistemą užtikrinančią socialinių paslaugų gavėjų socialinį saugumą, orumą bei įgalinimą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinį paslaugų gavėją.

Vizija - Būti inovatyvia, socialinės globos paslaugas teikiančia įstaiga, suaugusiems bei senyvo amžiaus asmenims su negalia. Siekdama įgyvendinti Įstaigos viziją ir misiją aukščiausioji vadovybė:
Reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;

  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • sistemingai ugdo darbuotojus ir kelia jų kvalifikaciją;
  • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • analizuoja klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindama savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes;
  • įsipareigoja teikti ir nuolat gerinti paslaugų kokybę;
  • propaguoja kokybės politiką ir asmeniniu pavyzdžiu kolektyvui skleidžia įsipareigojimą kokybei.

 

Direktorė Danutė Akaveckienė

Informacija atnaujinta
2024-03-21