Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Mokymai

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai kviečia dalyvauti akredituotuose mokymuose socialiniams darbuotojams ir individualios priežiūros darbuotojams !!!

 

PALIATYVI PAGALBA SOCIALINIAME DARBE. BENDRAVIMAS SU KLIENTAIS IR JŲ ARTIMAISIAIS

(kodas SD20220299)

Mokymų trukmė 8 akad. val.

 • Teorinis mokymas - 3 akad. val.
 • Praktinis mokymas - 5 akad. val.

 

Mokymų metu Jūs sužinosite:

 • Psichologinė krizė, netektis, su mirimu susijusios psichologinės problemos
 • Siektinos socialinio darbo specialistų nuostatos ir asmeninės savybės
 • Bendravimas su slaugomais klientais, terapinis bendravimas
 • Komunikacija su kliento artimaisiais 

 

Mokymų kaina – 1 asm. 30 €.


LYTINIO ŠVIETIMO MODELIO TAIKYMAS DARBE SU PSICHINĘ IR(AR) PROTO NEGALIĄ TURINČIAIS ASMENIMIS

(kodas SD20210251)

 

Mokymų trukmė 16 akad. val.

 • Teorinis mokymas - 8 akad. val.
 • Praktinis mokymas - 8 akad. val.

 

Mokymų metu Jūs sužinosite:

 • Lytinio švietimo plėtros etapus ir jų santykį su kitomis raidos sritimis;
 • Specialistų, tėvų/globėjų pareigas ir atsakomybes;
 • Privatumo užtikrinimo svarbą;
 • Asmens nepriklausomumo ir savipagalbos įgūdžių palaikymo svarbą;
 • Pasitikėjimo rato metodo taikymo svarbą specialisto praktinėje veikloje;
 • Asmeninė erdvės apsaugos svarbą;
 • (Ne)saugus ir (ne)tinkamo elgesio atpažinimo svarbą;
 • Seksualinės prievartos ir nepriežiūros prevencijos svarbą;
 • Individualaus lytinio švietimo plano pritaikomumą specialisto praktinėje veikloje.

 

Mokymų kaina – 1 asm. 38 €.


ĮŽANGINĖ INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS PERSONALO PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PROGRAMA

(kodas IPP2018023) 

Mokymų trukmė 40 akad. val.

 • Teorinis mokymas - 19 akad. val.
 • Praktinis mokymas - 21 akad. val.

 

Mokymų metu Jūs sužinosite:

 • Socialinis darbas kaip profesija. Socialinio darbuotojo padėjėjo vaidmuo socialinių paslaugų teikimo procese;
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijas, įgūdžius ir profesinius vaidmenis;
 • Socialinių paslaugų gavėjai: socialinių darbuotojų padėjėjų darbo metodai dirbant su neįgaliais asmenimis;
 • Bendravimo su socialinių paslaugų gavėjais ypatumai. Bendravimo klaidos;
 • Konfliktų prevencija ir agresijos valdymo metodai ir būdai;
 • Etika ir vertybės teikiant socialines paslaugas;
 • Komandinio darbo svarba socialinio darbuotojo padėjėjo veikloje;
 • Kasdienių socialinių paslaugų gavėjų įgūdžių  ugdymas ir jų  palaikymo metodai;
 • Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimas, jo reikšmė profesinėje veikloje.

 

Mokymų kaina – 1 asm. 70 €.

Informacija atnaujinta
2022-12-07