Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Suaugusiems asmenims

Dienos socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos centras Goda teikia dienos socialinę globą darbingo amžiaus (nuo 18 metų) asmenims su negalia.

Dienos centre Goda teikiamos paslaugos:

 • Informavimas, konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Bendravimas, laisvalaikio organizavimas;
 • Ugdymo organizavimas, maitinimo organizavimas;Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • Darbinių įgūdžių ugdymas;
 • Sveikatos priežiūros paslaugos.

 

Centro veiklos pagrindinės sritys ir funkcijos yra:

 • Užtikrinti institucinę dienos socialinę globą;
 • Teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu, negalią turintiems žmonėms;
 • Palaikyti ir ugdyti klientų kasdienio gyvenimo įgūdžius, ruošti juos savarankiškam gyvenimui;
 • Teikti informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas ir jų šeimų nariams, padėti spręsti jiems iškilusias problemas;
 • Teikti papildomas socialines paslaugas klientų ar jų artimųjų pageidavimu, atsižvelgiant į šių paslaugų poreikį ir įstaigos galimybes;
 • Teikti neįgaliesiems, jų tėvams ir globėjams psichologines bei socialines konsultacijas, padėti spręsti psichologines, socialines problemas;
 • Organizuoti neįgaliųjų laisvalaikį, poilsį, racionalią mitybą;
 • Teikti neįgaliesiems periodines transporto paslaugas.

 

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas (rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), kreipiasi į dienos centrą Goda administraciją ir pateikia:

 • Užpildytą (gali būti pildoma vietoje) Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – prašymas), kurią užregistruoja Įstaigos nustatyta tvarka;
 • Užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, laikinąjį piliečio pažymėjimą);
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F027/a), kuriame nurodyta, konkreti diagnozė, informacija apie asmens sveikatos būklę ir kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, išduotą ne anksčiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki kreipimosi į Įstaigą arba Socialinių paslaugų skyrių.
 • Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai);
 • Darbingumo lygio pažymą (jei nustatytas darbingumo lygis);
 • Dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti);
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jei nėra duomenų registre);
 • Pažymas apie šeimos narių pajamas (kai duomenų registre nerodomos konkrečios sumos);
 • Prireikus papildomus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

 

Kontaktai: vyr. socialinė darbuotoja Justina Pinčiauskaitė tel. 8 (41) 523979

Dienos socialinę globą institucijoje reglamentuojantys teisės aktai (vadovautis nauja teisės aktų redakcija) ir kiti dokumentai

Informacija atnaujinta
2023-01-19