Teikiamos paslaugos

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam arba iš dalies nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Į globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir (ar) priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento, Socialinių paslaugų skyrių, adresu Tilžės g. 170, (įėjimas iš Vasario 16-osios g.) Šiauliai.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas , kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo pateikia:

1.  Užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Prašymas – paraiška;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, laikinąjį piliečio pažymėjimą);

3. Socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą ar kt.);

4. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

5. Sveikatos priežiūros įstaigos pateikia su gydytojo išvada (forma 027/a),kurioje turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pažyma turi būti išduota ne ankščiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios;

6. Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymą ar pažymos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu asmeniui nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikis),

7. Dokumentus apie asmens turimą ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo turėtą turtą.

Kotaktai: Dalia Masikonienė Tel.:  8(41) 433644

 

 

 


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS
Informacija atnaujinta 2019-03-18