Teikiamos paslaugos

Į Savarankiško gyvenimo namus priimami suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir asmenys, sulaukę pilnametystės po institucinės vaiko socialinės globos. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

Savarankiško gyvenimo namuose gyventojų užimtumas organizuojamas pagal pačių gyventojų poreikius, individualius gebėjimus ir pageidavimus. Per įstaigos veikloje vykdomas užimtumo programas gyventojams ugdomi ir palaikomi kasdieninio gyvenimo įgūdžiai:

 • Maisto gaminimo,

 • Skalbimo automatinėmis skalbimo mašinomis,

 • Asmeninio biudžeto planavimo ir tikslingo lėšų panaudojimo,

 • Asmens higienos,

 • Savitvarkos gyvenamojoje patalpoje įgūdžiai.

Taip pat organizuojami įvairūs užsiėmimai:

 • Stalo žaidimų,

 • Įvairių rankdarbių,

 • Piešimo,

 • Literatūros skaitymo,

 • Užsiėmimai kompiuteriu, naršymas internete,

 • Organizuojami pasivaikščiojimai,

 • Kineziterapijos kabinete vyksta grupinės ir individualios mankštos,

 • Organizuojamos išvykos į muziejus, koncertus, miesto šventes ir kt.

Dėl apsigyvenimo savarankiško gyvenimo namuose asmuo kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus, adresu: Energetikų g. 20a, Šiauliai ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. Užpildytą prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti , patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (pildomas įstaigoje);

 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 3. Neįgaliojo, neįgaliojo pažymėjimas specialiojo poreikio nustatymo pažymos;

 4. Darbingumo lygio, neįgalumo lygio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui yra nustatyta);

 5. Pažymą ir kitus dokumentus apie asmens (šeimos) gautas pajamas per 3 mėnesius iki kreipimosi dienos;

 6. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą medicinos dokumentų šrašą (F027/a), kuriame nurodyta, kad asmuo neserga ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiamąja liga bei psichiatro pažyma ( 046/a)

Kontaktai: direktoriaus pavaduotoja socialiniam skyriui Justina Skerstonė  +370 677 82 670


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS
Informacija atnaujinta 2019-10-21