Užimtumas

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinyje Goda dirbantys užimtumo specialistai siekia padėti klientams įgyti naujų arba palaikyti turimus socialinius įgūdžius, lavinti funkcinius gebėjimus, sudaryti sąlygas išreikšti save, mokytis klausyti kitų ir būti išklausomu, ugdyti pasitikėjimo savimi jausmą. Sociokultūrine veikla užimtumo specialistai siekia klientų pozityvios socializacijos, integracijos visuomenėje bei socialiniame gyvenime. Globos namų padalinyje Goda vyksta šios užimtumo veiklos:

  • Spalvų muzikos orkestras
  • Dailės studija
  • Teatro ir šokio studija
  • Muzikos studija
  • Sporto ir treniruoklių salė
  • Kineziterapijos salė
  • Keramikos studija
  • Dienos centro lankytojų taryba
  • Godos laikraštis

Informacija atnaujinta 2020-07-08