Laikino atokvėpio paslaugos

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (toliau – Globos namai) teikia laikino atokvėpio paslaugas Šiaulių mieste,  kurių tikslas - suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi vaikais su negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime. 

Paslauga apima:

  • Specialisto atvykimą į paslaugos gavėjo namus;
  • Pagalbą tenkinant paslaugos gavėjo fiziologinius poreikius, tokius kaip maitinimas, higiena, kūno priežiūra (esant būtinybei), užtikrinamas specialisto pritaikyto gydymo tęstinumas ar palaikymas;
  • Pagalbą tenkinant paslaugos gavėjo psichosocialinius poreikius, tokius kaip pasivaikščiojimas, užsiėmimas paslaugos gavėjo norus ir gebėjimus atitinkančia veikla, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, lankymasis įvairiose įstaigose ir institucijose ir pan.
  • Pagalbą šeimos nariams, tėvams ar globėjams buitinėse ir gyvenimiškose situacijose, susijusiose su jų vaikų poreikiais.

 


Informacija atnaujinta 2018-10-11