Apsaugoto būsto paslaugos

Apsaugotas būstas – gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje neįgaliam asmeniui ar asmeniui, paliekančiam globos (rūpybos) sistemą, derinant tai su individualia socialinio darbuotojo pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis atkurti arba ugdyti šio asmens savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai teikia apsaugoto būsto paslaugas nuo 2008 metų. Šiuo metu bute gyvena 4 jaunuoliai, kurie ruošiami savarankiškam gyvenimui bei integracijai į visuomenę. Teikiant paslaugas ugdomi socialiniai, darbiniai, kasdienio gyvenimo, tvarkymosi buityje, mobilumo, finansų tvarkymo ir kt. reikalingi įgūdžiai. Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas. Apsaugoto būsto gyventojai taip pat turi galimybes gauti dienos socialinės globos paslaugas ir lankyti globos namų padalinį Goda. Specialistas teikiantis paslaugas – socialinis darbuotojas.

PROJEKTAS: Apsaugoto būsto paslaugos psichikos negalią turintiems suaugusiems asmenims Šiaulių regione.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje". Prie projekto įgyvendinimo prisideda Šiaulių miesto savivaldybės globos namai kurių tikslas – suteikti apsaugoto būsto paslaugas 4 -iems dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su psichikos negalia Šiaulių regione, 16 mėnesių laikotarpiu.

Paslauga apima konsultavimą, tarpininkavimą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, gyvenamosios vietos suteikimą bendruomenėje 4-iems dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Specialistas teikiantis paslaugas – atvejo vadybininkas.

Kontaktai: Direktoriaus pavaduotoja socialiniam skyriui Justina Skerstonė +370 677 82 670

 


Informacija atnaujinta 2019-10-21