Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Paslaugų kokybės vertinimas

  • Atliekamos kasmetinės Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose socialines paslaugas gaunančių asmenų ir jų artimųjų socialinių paslaugų teikiamų Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose kokybės vertinimo analizė. Apklausų rezultatai Globos namų bendruomenei pristatomi einamųjų metų pabaigoje, remiantis apklausos rezultatais, numatomos tobulintinos sritys ateinantiems metams.
  • Atliekamos kasmetinės Šiaulių miesto savivaldybės globos namų socialinių partnerių apklausos, kurios rezultatai Globos namų bendruomenei ir socialiniams partneriams pristatomi einamųjų metų pabaigoje. Remiantis apklausos rezultatais aptariami bendradarbiavimo rezultatai, lūkesčiai ir siekiai.
  • Periodiškai, Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose organizuojami visų įstaigos darbuotojų susirinkimai, kurių metu aptariama įstaigos misija, vizija, tikslai ir einamieji reikalai. Su darbuotojais susirinkimų metu vykdomi komandiniai užsiėmimai, užduotys, kurių metu darbuotojai pateikia pastabas, pasiūlymus ir rekomendacijas efektyvesniam darbui užtikrinti.
  • Periodiškai, Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose organizuojami socialinių paslaugų gavėjų Tarybos susirinkimai, kuriuose aptariami einamieji reikalai, problemos ir numatomos ateities veiklos, kūrybinės/edukacinės veiklos, išvykos, susitikimai su savanoriais ir Globos namų svečiais.
  • Periodiškai, Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose atliekama kultūros analizė, naudojant apklausos anketą, kuri padeda išsiaiškinti kaip darbuotojai vertina įstaigą šiais aspektais: tapatumas ir pasididžiavimas įstaiga, lygių galimybių suteikimas ir teisingumas tarp įstaigos darbuotojų, darbuotojų bendradarbiavimas, bendravimas, įstaigos aplinkos svetingumas. Remiantis gautais rezultatais parengiama ataskaita, kuri pristatoma darbuotojams. 
  • Globos namuose veikia skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, užtikrinant skundo pateikusio asmens konfidencialumą, įstaigos internetiniame tinklapyje, patalpinta pasiūlymų, pagyrimų, prašymų ir skundų skiltis, kurioje nurodyti kontaktai ir būdai, kuriais socialinių paslaugų gavėjai, jų artimieji, darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys gali pateikti anksčiau minėtą informaciją.

Informacija atnaujinta
2023-01-13