Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
ILGALAIKĖ IR TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrių, adresu Tilžės g. 170, (įėjimas iš Vasario 16-osios g.) Šiauliai.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo pateikia:

  • Užpildytą prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – prašymas – paraiška);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, laikinąjį piliečio pažymėjimą);
  • Socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą ar kt.);
  • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  • Sveikatos priežiūros įstaigos pateikia su gydytojo išvada (forma 027/a), kurioje turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pažyma turi būti išduota ne ankščiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios;
  • Individualiosios pagalbos poreikio nustatymo pažymą;
  • Dokumentus apie asmens turimą ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo turėtą turtą.

 

Kontaktai: socialinė darbuotoja Dalia Masikonienė tel. +370 41 436812, el. paštas globosnamai1@gmail.com 

Ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą reglamentuojantys teisės aktai (vadovautis nauja teisės aktų redakcija) ir kiti dokumentai

Informacija atnaujinta
2024-02-21