Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Senyvo amžiaus asmenims

Dienos socialinė globa - dienos socialinė globa teikiama senyvo amžiaus asmenims, sergantiems Alzheimerio liga ar demencija. Pagrindinis tikslas - suteikti senyvo amžiaus asmenims, sergantiems Alzheimerio liga ar turintiems demenciją, galimybę gyventi bendruomenėje, išvengiant ilgalaikės stacionarios globos, o jų artimiesiems suteikti atokvėpį, galimybę dalyvauti darbo rinkoje. Centre organizuojamos specialios veiklos, aktyvinančios atmintį, gerinančios psichinę sveikatą ir palaikančios kasdienius įgūdžius.

Senjorų dienos centre teikiamos paslaugos:

 • Informavimas, konsultavimas;
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių palaikymas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Užimtumo organizavimas dailės, muzikos, keramikos, rankdarbių studijose;
 • Kineziterapijos užsiėmimai;
 • Bendravimas, laisvalaikio organizavimas;
 • Transporto paslauga.

 

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas (rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), kreipiasi į dienos centro administraciją ir pateikia:

 • Užpildytą (gali būti pildoma vietoje) Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – prašymas), kurią užregistruoja Įstaigos nustatyta tvarka;
 • Užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, laikinąjį piliečio pažymėjimą);
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F027/a), kuriame nurodyta, konkreti diagnozė, informacija apie asmens sveikatos būklę ir kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, išduotą ne anksčiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki kreipimosi į Įstaigą arba Socialinių paslaugų skyrių.
 • Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai);
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jei nėra duomenų registre);
 • Pažymas apie šeimos narių pajamas (kai duomenų registre nerodomos konkrečios sumos);
 • Prireikus papildomus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

 

 Kontaktai: vyr. socialinė darbuotoja Justina Pinčiauskaitė tel. +370 (41) 523979

 

Senjorų dienos centro darbo laikas: I - IV 07.30 – 18.00 val., 07.30 – 17.30 val.

Senjorų dienos centro adresas: Žalgirio g. 3, Šiauliai

 

Dienos socialinę globą institucijoje reglamentuojantys teisės aktai (vadovautis nauja teisės aktų redakcija) ir kiti dokumentai

Informacija atnaujinta
2024-05-20