Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Projektinė veikla

PROJEKTAI


LYTINIO ŠVIETIMO MODELIO KŪRIMAS ŽMONĖMS, TURINTIEMS PROTO NEGALIĄ,

DEVELOPING SEXUAL EDUCATION MODEL FOR MENTALLY DISABLED PEOPLE - DESEM

Projekto DESEM tikslas yra sukurti protinę negalią turinčių žmonių lytinio švietimo modelį/metodiką. Kiekviena projekto turinį sudaranti veikla užtikrins koordinuotą pedagogų/metodistų ir šeimų su negalia, kurios yra pagrindiniai lytinio švietimo dalyviai, darbą.

Negalią turintys asmenys užima pirmą vietą tarp visų socialiai pažeidžiamų grupių ir susiduria su daugybe sunkumų socialiniame, verslo bei švietimo gyvenime. Tačiau iš visų neįgaliųjų asmenų patiriamų problemų, lytinis švietimas yra viena iš svarbiausių, ir tuo pačiu labiausiai ignoruojamų problemų. Seksualumo samprata, kurią sveikai besivystantys žmonės neoficialiai įgyja ne švietimo erdvėje dėl tam tikrų išorinių veiksnių, tokių kaip įvairūs išankstiniai nusistatymai ir socialinės bei kultūrinės vertybės, tampa daug sudėtingesne tema, kai kalbama apie neįgalius asmenis. Tačiau lytinis švietimas yra būtinas ir jis turi apimti konkrečius mokymosi kompetencijas atitinkančius mokymosi/mokymo metodus ir technikas, kad neįgalieji asmenys galėtų pozityviai elgtis socialinės integracijos procese, apsisaugoti nuo galimo seksualinio smurto ir pavojaus sveikatai, bei suvokti savo lyties tapatybę. Todėl žmonės, kurie atliks pagrindinį vaidmenį švietime, turėtų prisiimti vienas kitą papildantį vaidmenį, užuot perkeldami atsakomybę už lytinį švietimą tėvams ir mokykloms, bei kurdami alternatyvas vieni kitiems.

Projekto koordinatoriai: The General Directorate of Special Education and Guidance Services (Turkija)

Projekto partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, FUNDACION INTRAS (Ispanija), EDRA scamg social cooperative activities for minority groups (Graikija), LOKA At Home in Soul (Vangrija), Archivio della Memoria (Italija).

Projekto trukmė: 2018 rugsėjis – 2021 sausis

Projekto tinklalapis: https://www.desemproject.eu/


THE EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS FOR THERAPY THROUGH SPORTS – EVENTS PROJECT

Projekto tikslas - sukurti stipriąsias institucines procedūras, skirtas konkrečiam sportui ir fiziniams pratimams prisidėti prie prevencijos, terapijos psichinės sveikatos srityje ir psichinės sveikatos paslaugų vartotojų reabilitacijos Europos lygiu, atsižvelgiant į bendrą aktyvaus gyvenimo kontekstą.

Projektas yra praktinis pagrindinės Europos institucinės sąsajos tarp sporto ir psichinės sveikatos sričių vizijos atspindys: valstybinės sporto valdžios institucijos, federacijos ir asociacijos, privačios sporto sektoriaus organizacijos, nacionalinės sveikatos sistemos, švietimo / tyrimų institucijos, vietos vyriausybė, privačios institucijos ir pilietinė visuomenė susitinka ir suvienija savo jėgas judėjime, kuris skatina aktyvų gyvenimą ir formuoja mintį - sportas yra visiems, kad sportas puoselėja mūsų sielą.

Projekto koordinatoriai: EDRA scamg social cooperative activities for minority groups (Graikija)

Projekto partneriai: organizacijos iš Graikijos, Italijos, Ispanijaos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos, Čekijos, Lietuvos, Kroatijos, Slovėnijos, Turkijos ir Bulgarijos.

Projekto trukmė: 2017 lapkritis – 2018 lapkritis

Projekto tinklalapis: https://eventsproject.eu/index.php/en/


MENTAL EUROPEAN NETWORK OF SPORT EVENTS - MENS PROJECT

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti psichinę asmenų sveikatą per sportines užimtumo veiklas.

Pagrindinė projekto veikla – sukurti Europiniu lygiu veikiantį tinklą, kurio pagrindinė funkcija – gerinti asmenų turinčių psichikos sutrikimų psichinę sveikatą per aktyvų gyvenimo būdą.

Projekto koordinatoriai: EDRA Socialinio bendradarbiavimo veikla pažeidžiamoms grupėms (angl. „EDRA scamg social cooperative activities for minority groups“) (Graikija).

Projekto partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Asiciacija “Olimpikas” (Lietuva), K.S.D.E.O. “EDRA” (Graikija), National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) School of Physical Education and Sport Science (Graikija), University of Kent – School of Sport and Exercise Sciences (Jungtinė Karalystė), COOSS Marche ONLUS (Italija), FUNDACION INTRAS (Ispanija), European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness EUFAMI (Belgija), SPORIUM SPORT CLUB– GOLBASI-ANKARA-TURKEY (Turkija), OZARA ZAVOD MARIBOR (Slovėnija), Rijeka Sports Association for persons with disabilities (Kroatija), Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Italija), ANARP (Portugalija), First Fortnight (Airija), CESIE (Italija), Fokus ČR, z.s. (Čekija)

Projekto trukmė: 2017 sausis – 2018 birželis

Projekto tinklalapis: https://mensproject.eu/


MIGRATIONS, INTEGRATION AND CO-DEVELOPMENT IN EUROPE

Projektas skatina tarpkultūrinį dialogą tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir įvairių Europos šalių ir jų bendruomenių, reiškiant požiūrį į ES politiką, susijusią su migracija ir asmenų prieglobsčiui, pagrindinius prioritetus ir strateginius veiksmus, kurių reikia bendriems ir dabartiniams iššūkiams spręsti.

Taikant principą „iš apačios į viršų“, projekte dalyvauja piliečiai ir pilietinės visuomenės organizacijų nariai, vietos valdžios institucijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos, susigiminiavusių miestų komitetų ir tinklų, kurie aktyviai veikia migracijos ir asmenų prieglobsčio srityje.

Project coordinator: Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mond (Italija)

Project partners: Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Mondo (Italija), Migranti Solidali (Italija), Seiklejate Vennaskond (Estija), Inter Alia (Graikija), Centre for advancement of research and development in education (Kipras), INFOREF Initiatives pour une Formation Efficace (Belgija), A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour (Slovakija), HUMANA People to people in Latvia (Latvija), Aufbruch Neukölln (Belgija), EFUS – European forum for urban security (Prancūzija), Tudás Alapítvány (Vengrija), Centro em Rede de Investigaçãoem Antropologia (Portugalija), Roma Youth Centre – FormerYugoslav (Makedonija),

Centrul pentru Studiul Comparat al Migratiei (Rumunija), Association of European projects in Bulgaria (Bulgarija)

Projekto trukmė: 2014 gruodis – 2016 gegužė


KALBA ATRAKINA VISAS SPYNAS

LANGUAGE UNLOCKS ANY LOCKS

Pagrindinės projekto tikslinės grupės - socialiniai darbuotojai, mokytojai, kurie dirba su neįgaliaisiais, neįgalūs asmenys, įstaigų dalyvaujančių projekte nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu darbuotojai. Pagrindinė problema, buvo įvardijama tai, kad socialiniai darbuotojai, mokytojai ir neįgalieji asmenys jausdami anglų kalbos trūkumą, negali jaustis tikrais Europiečiais. Todėl buvo labai svarbu, kad darbuotojai atrastų inovatyvius kelius kaip mokytis patiems ir mokyti neįgalius asmenis anglų kalbos žinių ir įgūdžių. Taigi šios kalbos mokymuisi buvo pasitelkti stalo žaidimai. Jų pagalba anglų kalbos mokymasis projekto metu tapo inovatyvus, kūrybingas ir įdomus neįgaliesiems. Tuo pačiu, darbuotojų darbas įgijo naujų atspalvių. Kiekviena projekte dalyvaujanti šalis kūrė 1-2 naujus anglų kalbos mokymosi stalo žaidimus. Juos išbandydavo partnerių susitikimų metu ar lankydamiesi savo šalyse kitose įstaigose, kuriose yra dirbama su neįgaliaisiais. Kaip galutinio rezultato užtvirtinimas, paskutinio susitikimo metu Lietuvoje, buvo suorganizuotas anglų kalbos žaidimų čempionatas, kuriame dalyvavo neįgalieji asmenys ir darbuotojai dirbantys socialinėje srityje. Projekto besimokantieji vizitų metu partnerių šalyse dalinosi savo darbo patirtimi, problemomis, su kuriomis susiduria bei jų sprendimo būdais. Taip pat tobulino anglų kalbos žinias, parengė anglų kalbos mokymosi metodiką, organizavo seminarus.

Projekto partneriai: Anglija, Kairos Europe LTD (Jungtinė karalystė), Associazione Prometeo (Italija), Akdeniz Adult Education Center (Turkija).

Projekto trukmė: 2011 – 2013

Informacija atnaujinta
2020-09-09