Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Projektinė veikla

MUZIKINIS PROJEKTAS „MUZIKOS GARSAI"

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centras Goda įgyvendina muzikinį projektą „Muzikos garsai“, kuris sujungia intelekto negalią turinčius ir senyvo amžiaus asmenis iš visos Lietuvos.

Projekto tikslas – plėtoti bendradarbiavimo tinklą, keičiantis žiniomis, įgūdžiais ir gerąja patirtimi.

Muzika – tai emocionalus asmenybės raiškos būdas, bendravimo terapijos priemonė. Asmenims turintiems intelekto negalią, vyresnio amžiaus asmenims muzika padeda įgyti socialinių įgūdžių, ugdo savarankiškumą, gebėjimą pažinti emocijas, skatina sėkmingą integraciją. Muzikuodami jaunuoliai ir senyvo amžiaus asmenys gali save reprezentuoti kaip muzikos kūrėjai ir atlikėjai. Socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai pastebi, kad bendravimas muzikos kalba yra svarbus, nes jis suteikia daug galimybių saviraiškai, įtakoja tarpusavio santykius, aktyvumą ir iniciatyvumą, kūrybinį mąstymą ir draugiškumą, taip pat stiprina psichinę sveikatą bei socialinę gerovę.

2022 metais - pirmajame muzikinio projekto festivalyje „Himnų festivalis“, kvietėme muziką mėgstančius kolektyvus pristatyti savo įstaigų himnus, festivalyje dalyvavo kolektyvai iš visos Lietuvos.

 

Šiais metais, antrojo festivalio metu, dienos centro Goda atlikėjai kvietė muzikos kolektyvus į antrąjį projekto etapą „Mano mylimas miestas“ sugūžėjo net 15 muzikos kolektyvų iš Radviliškio, Šeduvos, Aukštelkės, Žagarės, Jurdaičių, Panevėžio, Joniškio, Kelmės, Telšių, Palangos, Klaipėdos socialines paslaugas teikiančių įstaigų. 

Projekto iniciatorius ir rengėjas: Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

 


 ŠVEDIJOS IR LIETUVOS SOCIALINIO DARBO SRITIES SPECIALISTŲ BENDRADARBIAVIMO PLĖTRA

A NETWORK FOR YOUNG PROFESSIONALS IN SWEDEN AND LITHUANIA IN THE FIELD OF SOCIAL WELFARE

 

Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp Lietuvos ir Švedijos specialistų dirbančių socialinio darbo, medicinos srityje, keičiantis praktinio darbo žiniomis, įgūdžiais ir gerąja patirtimi.

Projekto partneriai: The Svensk Litauiska National Association is an “umbrella organization” for Svensk Litauiska Associations and other associations working towards Lithuania (Švedija)

Projekto iniciatorius ir rengėjas: Petter Bromarker (Švedija)

Projekto trukmė: 2022 lapkritis – 2023 gegužė


NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA

SOCIALINĖS DIRBTUVĖS

Socialinių dirbtuvių tikslas – didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, Europos Sąjungos (ES) lėšomis įgyvendins projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Šiuo projektu siekiama didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia savarankiškumą, ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus, paslaugas.
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai tapo projekto partneriais bei gavo galimybę steigti socialines dirbtuves Šiaulių mieste trejiems metams. Socialinėse dirbtuvėse gali dalyvauti proto ar psichikos negalią turintys, iš dalies savarankiški asmenys nuo 18 metų, taip pat asmenys, kuriems nustatytas nuo 20 iki 55 proc. darbingumo lygis bei tie, kuriems nustatyti labai riboti, riboti ir vidutiniai bendrieji darbiniai gebėjimai, viso – ne mažiau kaip 10 asmenų.

Dienos centro Goda lankytojai atlieka realias darbinio užimtumo veiklas, siekiant jiems padėti įgyti darbinius įgūdžius. Kiekvienam projekto dalyviui mokama stipendija. Dienos centre Goda paslaugų gavėjai įsitraukia į maisto gamybos, aplinkos tvarkymo darbus, taip pat, gamina įvairius keramikos dirbinius ir kitus rankdarbius.

Projekto koordinatorius - Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė

Kontaktinis asmuo: socialinis darbuotojas A. Šličius Tel. nr. 841523979


APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGOS PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS  SUAUGUSIEMS ASMENIMS ŠIAULIŲ REGIONE

Apgyvendinimas apsaugotame būste - asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Apsaugotas būstas – gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje neįgaliam asmeniui ar asmeniui, paliekančiam globos (rūpybos) sistemą, derinant tai su individualia socialinio darbuotojo pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis atkurti arba ugdyti šio asmens savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai teikia apsaugoto būsto paslaugas nuo 2008 metų. Šiuo metu bute gyvena 4 jaunuoliai, kurie ruošiami savarankiškam gyvenimui bei integracijai į visuomenę. Teikiant paslaugas ugdomi socialiniai, darbiniai, kasdienio gyvenimo, tvarkymosi buityje, mobilumo, finansų tvarkymo ir kt. reikalingi įgūdžiai. Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas. Apsaugoto būsto gyventojai taip pat turi galimybes gauti dienos socialinės globos paslaugas ir lankyti globos namų padalinį Goda. Specialistas teikiantis paslaugas – socialinis darbuotojas.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje". Prie projekto įgyvendinimo prisideda Šiaulių miesto savivaldybės globos namai kurių tikslas – suteikti apsaugoto būsto paslaugas 4-iems dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su psichikos negalia Šiaulių regione, 16 mėnesių laikotarpiu.

Paslauga apima konsultavimą, tarpininkavimą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, gyvenamosios vietos suteikimą bendruomenėje 4-iems dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Specialistas teikiantis paslaugas – atvejo vadybininkas.

Projekto koordinatorius - Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė

Kontaktinis asmuo: socialinė darbuotoja D. Bukantienė tel. +37061465578


 ĮKVĖPTI DŽIAUGSMUI – FIZINĖS IR KŪRYBINĖS TRENIRUOTĖS

Šiaulių miesto savivaldybės dienos centro Goda lankytojai priklauso neįgaliuosius sportininkus vienijančiai asociacijai Olimpikas, 2021 metais dienos centras Goda bendradarbiaujant su asociacija Olimpikas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus skelbtame konkurse laimėjo teisę įgyvendinti projektą „Įkvėpti džiaugsmui – fizinės ir kūrybinės treniruotės“.

Projekto dalyviai dalyvauja Šiaulių Dailės galerijos organizuojamuose Menopolio užsiėmimuose, lankosi Uniqa sporto arenoje,  Kurtuvėnų žirgyne, Apolo boulinge.

Formuojant pažintines funkcijas projekto dalyviai mokomi orientavimosi laike ir aplinkoje, stiprinti ryšius su artimaisiais, išmokomi dirbti kompiuteriu, nebijoti naudotis viešuoju transportu ar apsipirkti parduotuvėje. Ugdant pažintines funkcijas, projekto dalyviai gali aktyviau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą naudotis miesto paslaugomis.

Socialinių įgūdžių ugdymas vyksta dirbant grupėse, bendraujant tarpusavyje, bendraujant su bendruomene.  Vykdant šią veiklą didžiausias dėmesys skiriamas bendravimo palaikymui, mažinant socialinę atskirtį, kad asmuo būtų kuo savarankiškesnis tiek bendraujant su aplinkiniais tiek integruojantis į vietos bendruomenę. Projekto metu lankomi Šiaulių mieste vykstantys įvairūs renginiai, parodos, šventės. Kadangi dalis edukacinių užsiėmimų vyksta aktyviai lankomose bendruomenės įstaigose: , Aido boulinge įsikūrusiame Šiaulių prekybos ir pramogų centre Akropolis, multifunkcinėje sporto arenoje „Uniqa“, Dailės galerijoje tokiu būdu projekto dalyviai turi galimybę bendrauti su vietos bendruomene ir ugdyti savo socialinius įgūdžius.

Projekto vykdytojas - Asociacija Olimpikas
 
Projekto koordinatorius - Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė

LYTINIO ŠVIETIMO MODELIO KŪRIMAS ŽMONĖMS, TURINTIEMS PROTO NEGALIĄ,

DEVELOPING SEXUAL EDUCATION MODEL FOR MENTALLY DISABLED PEOPLE - DESEM

Projekto DESEM tikslas yra sukurti protinę negalią turinčių žmonių lytinio švietimo modelį/metodiką. Kiekviena projekto turinį sudaranti veikla užtikrins koordinuotą pedagogų/metodistų ir šeimų su negalia, kurios yra pagrindiniai lytinio švietimo dalyviai, darbą.

Negalią turintys asmenys užima pirmą vietą tarp visų socialiai pažeidžiamų grupių ir susiduria su daugybe sunkumų socialiniame, verslo bei švietimo gyvenime. Tačiau iš visų neįgaliųjų asmenų patiriamų problemų, lytinis švietimas yra viena iš svarbiausių, ir tuo pačiu labiausiai ignoruojamų problemų. Seksualumo samprata, kurią sveikai besivystantys žmonės neoficialiai įgyja ne švietimo erdvėje dėl tam tikrų išorinių veiksnių, tokių kaip įvairūs išankstiniai nusistatymai ir socialinės bei kultūrinės vertybės, tampa daug sudėtingesne tema, kai kalbama apie neįgalius asmenis. Tačiau lytinis švietimas yra būtinas ir jis turi apimti konkrečius mokymosi kompetencijas atitinkančius mokymosi/mokymo metodus ir technikas, kad neįgalieji asmenys galėtų pozityviai elgtis socialinės integracijos procese, apsisaugoti nuo galimo seksualinio smurto ir pavojaus sveikatai, bei suvokti savo lyties tapatybę. Todėl žmonės, kurie atliks pagrindinį vaidmenį švietime, turėtų prisiimti vienas kitą papildantį vaidmenį, užuot perkeldami atsakomybę už lytinį švietimą tėvams ir mokykloms, bei kurdami alternatyvas vieni kitiems.

Projekto koordinatoriai: The General Directorate of Special Education and Guidance Services (Turkija)

Projekto koordinatorius Lietuvoje: Šiaulių miesto savivaldybės globos namų socialinė darbuotoja Simona Milunienė

Projekto partneriai: FUNDACION INTRAS (Ispanija), EDRA scamg social cooperative activities for minority groups (Graikija), LOKA At Home in Soul (Vangrija), Archivio della Memoria (Italija).

Projekto trukmė: 2018 rugsėjis – 2021 sausis

Projekto tinklalapis: https://www.desemproject.eu/


THE EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS FOR THERAPY THROUGH SPORTS – EVENTS PROJECT

Projekto tikslas - sukurti stipriąsias institucines procedūras, skirtas konkrečiam sportui ir fiziniams pratimams prisidėti prie prevencijos, terapijos psichinės sveikatos srityje ir psichinės sveikatos paslaugų vartotojų reabilitacijos Europos lygiu, atsižvelgiant į bendrą aktyvaus gyvenimo kontekstą.

Projektas yra praktinis pagrindinės Europos institucinės sąsajos tarp sporto ir psichinės sveikatos sričių vizijos atspindys: valstybinės sporto valdžios institucijos, federacijos ir asociacijos, privačios sporto sektoriaus organizacijos, nacionalinės sveikatos sistemos, švietimo / tyrimų institucijos, vietos vyriausybė, privačios institucijos ir pilietinė visuomenė susitinka ir suvienija savo jėgas judėjime, kuris skatina aktyvų gyvenimą ir formuoja mintį - sportas yra visiems, kad sportas puoselėja mūsų sielą.

Projekto koordinatoriai: EDRA scamg social cooperative activities for minority groups (Graikija)

Projekto koordinatorius Lietuvoje: Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė

Projekto partneriai: organizacijos iš Graikijos, Italijos, Ispanijaos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos, Čekijos, Lietuvos, Kroatijos, Slovėnijos, Turkijos ir Bulgarijos.

Projekto trukmė: 2017 lapkritis – 2018 lapkritis

Projekto tinklalapis: https://eventsproject.eu/index.php/en/


MENTAL EUROPEAN NETWORK OF SPORT EVENTS - MENS PROJECT

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti psichinę asmenų sveikatą per sportines užimtumo veiklas.

Pagrindinė projekto veikla – sukurti Europiniu lygiu veikiantį tinklą, kurio pagrindinė funkcija – gerinti asmenų turinčių psichikos sutrikimų psichinę sveikatą per aktyvų gyvenimo būdą.

Projekto koordinatoriai: EDRA Socialinio bendradarbiavimo veikla pažeidžiamoms grupėms (angl. „EDRA scamg social cooperative activities for minority groups“) (Graikija).

Projekto koordinatorius Lietuvoje: Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė

Projekto partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Asiciacija “Olimpikas” (Lietuva), K.S.D.E.O. “EDRA” (Graikija), National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) School of Physical Education and Sport Science (Graikija), University of Kent – School of Sport and Exercise Sciences (Jungtinė Karalystė), COOSS Marche ONLUS (Italija), FUNDACION INTRAS (Ispanija), European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness EUFAMI (Belgija), SPORIUM SPORT CLUB– GOLBASI-ANKARA-TURKEY (Turkija), OZARA ZAVOD MARIBOR (Slovėnija), Rijeka Sports Association for persons with disabilities (Kroatija), Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Italija), ANARP (Portugalija), First Fortnight (Airija), CESIE (Italija), Fokus ČR, z.s. (Čekija)

Projekto trukmė: 2017 sausis – 2018 birželis

Projekto tinklalapis: https://mensproject.eu/


MIGRATIONS, INTEGRATION AND CO-DEVELOPMENT IN EUROPE

Projektas skatina tarpkultūrinį dialogą tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir įvairių Europos šalių ir jų bendruomenių, reiškiant požiūrį į ES politiką, susijusią su migracija ir asmenų prieglobsčiui, pagrindinius prioritetus ir strateginius veiksmus, kurių reikia bendriems ir dabartiniams iššūkiams spręsti.

Taikant principą „iš apačios į viršų“, projekte dalyvauja piliečiai ir pilietinės visuomenės organizacijų nariai, vietos valdžios institucijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos, susigiminiavusių miestų komitetų ir tinklų, kurie aktyviai veikia migracijos ir asmenų prieglobsčio srityje.

Project coordinator: Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mond (Italija)

Projekto koordinatorius Lietuvoje: Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė

Project partners: Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Mondo (Italija), Migranti Solidali (Italija), Seiklejate Vennaskond (Estija), Inter Alia (Graikija), Centre for advancement of research and development in education (Kipras), INFOREF Initiatives pour une Formation Efficace (Belgija), A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour (Slovakija), HUMANA People to people in Latvia (Latvija), Aufbruch Neukölln (Belgija), EFUS – European forum for urban security (Prancūzija), Tudás Alapítvány (Vengrija), Centro em Rede de Investigaçãoem Antropologia (Portugalija), Roma Youth Centre – FormerYugoslav (Makedonija),

Centrul pentru Studiul Comparat al Migratiei (Rumunija), Association of European projects in Bulgaria (Bulgarija)

Projekto trukmė: 2014 gruodis – 2016 gegužė


KALBA ATRAKINA VISAS SPYNAS

LANGUAGE UNLOCKS ANY LOCKS

Pagrindinės projekto tikslinės grupės - socialiniai darbuotojai, mokytojai, kurie dirba su neįgaliaisiais, neįgalūs asmenys, įstaigų dalyvaujančių projekte nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu darbuotojai. Pagrindinė problema, buvo įvardijama tai, kad socialiniai darbuotojai, mokytojai ir neįgalieji asmenys jausdami anglų kalbos trūkumą, negali jaustis tikrais Europiečiais. Todėl buvo labai svarbu, kad darbuotojai atrastų inovatyvius kelius kaip mokytis patiems ir mokyti neįgalius asmenis anglų kalbos žinių ir įgūdžių. Taigi šios kalbos mokymuisi buvo pasitelkti stalo žaidimai. Jų pagalba anglų kalbos mokymasis projekto metu tapo inovatyvus, kūrybingas ir įdomus neįgaliesiems. Tuo pačiu, darbuotojų darbas įgijo naujų atspalvių. Kiekviena projekte dalyvaujanti šalis kūrė 1-2 naujus anglų kalbos mokymosi stalo žaidimus. Juos išbandydavo partnerių susitikimų metu ar lankydamiesi savo šalyse kitose įstaigose, kuriose yra dirbama su neįgaliaisiais. Kaip galutinio rezultato užtvirtinimas, paskutinio susitikimo metu Lietuvoje, buvo suorganizuotas anglų kalbos žaidimų čempionatas, kuriame dalyvavo neįgalieji asmenys ir darbuotojai dirbantys socialinėje srityje. Projekto besimokantieji vizitų metu partnerių šalyse dalinosi savo darbo patirtimi, problemomis, su kuriomis susiduria bei jų sprendimo būdais. Taip pat tobulino anglų kalbos žinias, parengė anglų kalbos mokymosi metodiką, organizavo seminarus.

Projekto koordinatorius Lietuvoje: Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė

Projekto partneriai: Anglija, Kairos Europe LTD (Jungtinė karalystė), Associazione Prometeo (Italija), Akdeniz Adult Education Center (Turkija).

Projekto trukmė: 2011 – 2013

Informacija atnaujinta
2024-01-17