Užimtumas

Klientų užimtumo programos, teikiant integralią pagalbą Šiaulių mieste, turi itin didelę įtaką žmogaus fiziniam bei socialiniam savarankiškumui skatinti. Pagalbą teikiantys specialistai užimtumo programas organizuoja bei vykdo individualiai kiekvienam klientui, atsižvelgdami į jų fizinius, psichologinius bei socialinius savarankiškumo įgūdžius. Veiklos organizuojamos kartu su pačiu klientu bei jo artimaisiais. Integralios pagalbos namuose klientams organizuojamos įvairios užimtumo terapijos: meninė veikla (įvairūs rankdarbiai, poezijos, knygų skaitymas, muzikos terapijos, spalvų ir šviesų terapijos ir kt.), mankštos užimtumo programos, skatinančios aktyvų klientų judėjimą, socialinių įgūdžių, bendravimo palaikymo programos, spaudos apžvalgos, visuomeninių aktualijų analizavimas ir kt. Pagalbą teikiantys specialistai stengiasi kiek įmanoma aktyviau įtraukti klientus į visuomeninį gyvenimą skatinant juos dalyvauti visuomeninėje veikloje (dalyvauti koncertuose, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais visuomenės nariais ir kt.). 


Informacija atnaujinta 2016-08-04