Istorija

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai buvo įkurti  gydytojo J. Šalkauskio namų pastate 1993 metų liepos 1 dieną kaip katalikiškos pakraipos senelių globos namai. Įstaigos steigėjais buvo Šiaulių vyskupija ir katalikių moterų organizacija “Caritas”.  Nuo 1998 metų senelių globos namai tapo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetine įstaiga. Šiandien tai jaukūs Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, kurių tikslas tenkinti būtinuosius gyvybiškai svarbius poreikius asmenims, kurie patys nepajėgia pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu padedant jiems palaikyti fizinę, emocinę sveikatą, išlaikant orumą bei skatinant juos išlikti kiek galima ilgiau aktyviems. Globos namuose yra teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa. Įstaiga bendradarbiauja su Šiaulių kolegija, Šiaulių universitetu, nevyriausybinėmis organizacijomis. Globos įstaigą nuolat aplanko miesto darželių, mokyklų, etnografinių ansamblių dalyviai. Glaudžiai bendradarbiaujama su globos namų gyventojų artimaisiais.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose 2012 metų rugpjūčio 1 dieną atsidarė naujas padalinys - Savarankiško gyvenimo namai Rėkyvoje, adresu Energetikų g. 20A, Šiauliai. Šie jaukūs namai skirti asmenims, kurie dėl tam tikrų priežasčių negali gyventi savo namuose, bet yra iš dalies savarankiški ir gali pasirūpinti savo buitimi, dalyvauti bendruomenės gyvenime, išreikšti save įvairiose užimtumo veiklose. Socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai siekia sukurti jaukią, patogią ir saugią namų aplinką. Pastatas pritaikytas gyventi 87 asmenims. Pirmieji du aukštai skirti senjorams bei suaugusiems asmenims turintiems fizinę negalią, trečias ir ketvirtas - asmenims su psichikos ir kompleksiniais raidos sutrikimais. Gyventojai gali gyventi vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose su  visais patogumais. Gyventojams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Pirmame aukšte įrengtas užimtumo kambarys, kuriame klientai gali naudotis kompiuteriais ir internetiniu ryšiu, žiūrėti televizorių, žaisti stalo žaidimus ir užsiimti jiems mėgstama veikla. Sportine veikla klientai užsiima kineziterapijos  kabinete, kuriame dar organizuojamos ir individualios bei grupinės gyventojų mankštos. Jaukiai įrengta bendro naudojimo virtuvė, kurioje vyksta maisto gaminimo, kulinarijos  užsiėmimai.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose 2013 metais atsirado dar vienas naujas padalinys - Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys Goda. Iki tapimo globos namų padaliniu Goda vadinosi Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centras „Goda“. Globos namų padalinio Goda istorija prasidėjo 1991 metais, kai tėvai, auginantys neįgalius vaikus, susibūrė į „Vilties“ bendriją ir tais pačiais metais metais kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę, kad skirtų patalpas, kuriose jų neįgalūs vaikai galėtų būti prižiūrimi, mokomi, ugdomi bei auklėjami. Remiantis 1991 m. kovo 5 d. miesto valdybos švietimo skyriaus potvarkiu nuo 1991 m. rugpjūčio 26 d. buvo atidaryti „Vilties“ bendrijos namai adresu Žalgirio g. – 3. 1994 m. kovo 28 d. „Vilties” bendrijos namai buvo perduoti socialinės rūpybos skyriui suteikiant savarankiškos globos įstaigos statusą. 1997 m. kovo 8 d. buvo pakeistas pavadinimas į Ugdymo ir globos centrą „Goda“ . 2003 m. lapkričio 6 d. įstaiga vėl pakeitė savo pavadinimą į Dienos užimtumo centrą „Goda“. 2007 metais remiantis Socialinių paslaugų katalogu įstaiga persivadino į Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centrą „Goda“. Nuo 2013 m. rugsėjo 2 dienos Goda tapo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padaliniu. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys Goda teikia dienos socialinės globos bei trumpalaikė socialinės globos paslaugas.

2016 m. kovo 4 d. atidaryti nauji Šiaulių miesto savivaldybės globos namai esantys šalia Savarankiško gyvenimo namų.


Informacija atnaujinta 2016-09-21